İnönü Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi

İnönü Üniversitesi'nin akademik çıktılarını uluslararası standartlarda dijital ortamda depolamak ve Açık Erişime sunmak üzere 03 Temmuz 2014 yılında kurulmuştur. Akademik Arşiv ve Açık Erişim Sistemi, İnönü Üniversitesi bünyesinde üretilen makale, sunum, tez, kitap, kitap bölümü, rapor gibi akademik çıktılarını içerir. Arşivleme işlemini ise Dspace programı üzerinden yürütür.

Akademik Arşiv Sistemindeki Bölümler

Yeni Eklenenler

 • Yoldaş, Mehmet Hanifi (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Mu'tezile mezhebi İslâm düşünce tarihinin en önemli fikir hareketlerinden biri olup İslâm düşüncesinde derin izler bırakan bir mezheptir. Ortaya çıktığı dönemden itibaren mezhebin ileri gelenleri, İslâm'da akılcı düşünceyi ...
 • Karcı, Şemsettin (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Allah (c.c.), İlâhi vahyini Peygamberlerine kitaplar aracılığla bildirir. Peygamberler kavimlerine önderlik ederek vahyin uygulanan yaşam modelini oluştururlar. Biz buna medeniyet diyoruz. İlâhi dinlere dayalı ve bâtıl ...
 • Kahraman, Muhammed Şerif (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
  Bu tez çalışmasında, Kur'ân'ın nüzûl sırasına göre tefsiri meselesi ele alınmıştır. Tezin ilk bölümünde, Kur'ân'ın nüzûl ve metinleşme süreci izah edilip Kur'ân tertibinde esas olanın Mushaf tertibi olduğuna dikkat ...
 • Gülverdi, Bozdağ (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  İmam Maturidi, Ehl-i Sünnet inancının iki büyük ekolünden birisi olan Maturidiliğin kurucu sudur. O, İmam Azamın kelama dair görüşlerini rasyonel olarak temellendirip geliştiren, İslam dünyasında ve özellikle Orta Asya ...
 • Yusufoğlu, Kazim (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
  "Mâverdî'nin Fıkıh Usûlü Anlayışı" isimli bu çalışma giriş, iki bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Giriş bölümünde çalışmanın konusu ve önemi ele alınmıştır. Birinci bölümde Mâverdî'nin hayatı, ilmi şahsiyeti, hocaları, ...

Daha Fazla