İnönü Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi

İnönü Üniversitesi'nin akademik çıktılarını uluslararası standartlarda dijital ortamda depolamak ve Açık Erişime sunmak üzere 03 Temmuz 2014 yılında kurulmuştur. Akademik Arşiv ve Açık Erişim Sistemi, İnönü Üniversitesi bünyesinde üretilen makale, sunum, tez, kitap, kitap bölümü, rapor gibi akademik çıktılarını içerir. Arşivleme işlemini ise Dspace programı üzerinden yürütür.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Turgay, Halit (İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2017)
  Vibrato kavramı üzerinde yüzyıllardır devam eden tartışmalar hâlâ güncelliğini korumaktadır. Her flüt ekolünün hatta aynı ekolün temsilcilerinin farklı söylemleri, çalışmaları ve uygulamaları vardır. Bu farklı öğretiler ...
 • Özdemir, Fatih (İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2017)
  Font tasarlamak uzun ve zahmetli bir süreçtir. Detaylı ve hassas ölçümlü bu süreç aynı zamanda teknik birçok bilgiye de sahip olmayı gerektirir. Bu teknik süreçler, grafik tasarım eğitiminin bir parçası olarak yazı ve ...
 • Sekman, Aziz (İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2017)
  Kant 18. yüzyıl Aydınlanma Dönemin en önemli düşünürüdür. Bu çalışmamızda, başlıkta da anlaşıldığı gibi Kant’ın Ahlak Delili ve bu delilin temellendirme meselesi tartışılacaktır. Kant kendinden önceki filozoflardan farklı ...
 • Batur Çay, Meral (İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2017)
  Sanatsal gelişim toplumsal yapının gelişimiyle ilişkilidir. Sanatçılar yaşadıkları toplumlardan ayrı düşünülemezler. Birey olarak içinde yaşadığı toplumun bir üyesi olan sanatçı, toplumun vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu ...
 • Karaca, Gülçin (İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2017)
  Çağdaş Türk Resim Sanatı ve Eğitimi incelendiğinde, neredeyse bütün sürecin Batı etkisinde geliştiği görülebilir. Türk eğitim kurumlarının sanat eğitimi alanında sanat akımları ve etkinliklerinde öncü olduğu için Batı ...

View more