Academic Archive System

Okul şarkılarının latin müziği stillerinin ritmik yapıları ile eşiklenmesine ilişkin yaklaşımlar

Show simple item record

dc.contributor.author Özkeleş, Sercan
dc.date.accessioned 2015-02-02T09:06:11Z
dc.date.available 2015-02-02T09:06:11Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Özkeleş, Sercan ;(2011) Okul şarkılarının latin müziği stillerinin ritmik yapıları ile eşiklenmesine ilişkin yaklaşımlar ,İnönü Üniversitesi. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/1143
dc.description İnönü Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı / Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı tr_TR
dc.description.abstract Bu araştırmada, Okul Şarkılarının Latin Müziği Stillerinin Ritmik Yapıları İle Eşliklenmesi'nde oluşturulacak modellerin aşamalı olarak belirlenerek gösterilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada durum tespitine yönelik bir model esas alınmış, veriler kaynak tarama yoluyla toplanarak işlenmiş, çözümlenmiş ve yorumlanmıştır. Araştırmada önce Latin müziğinin kökeni ile ritmik yapısı incelenmiş ve sonra da kaynak tarama yolu ile piyano eşliği yapılacak okul şarkıları belirlenmiştir. Kaynak tarama yolu ile elde edilen piyano eşliği yapılacak şarkıların önce armoni fonksiyonları belirlenmiş, belirlenen armoni fonksiyonlar şifrelere ve notalara dönüştürülmüştür. Daha sonra ise Latin müziği stillerinden parçanın karakterine uygun olarak seçilen stilin ritim kalıbıyla birlikte piyano eşlikleri oluşturulmuştur. Araştırmanın sonucunda, Latin müziği stilleri ile oluşturulan eşlik modellerinin analizi yapılmış ve çözüm önerileri geliştirilmeye çalışılmıştır. Ayrıca müzik öğretmenlerinin okul şarkılarını eşliklerken incelemelerinde ve müzik derslerinde kullanmalarında yarar görülen eşlikler, ekte sunulmuştur. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.rights Attribution 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ *
dc.subject Eşikleme yöntemi tr_TR
dc.subject Thresholding method tr_TR
dc.subject Latin müziği tr_TR
dc.subject Latin music tr_TR
dc.subject Piyano tr_TR
dc.subject piano tr_TR
dc.subject Çocuk şarkıları tr_TR
dc.subject Child songs tr_TR
dc.subject Şarkılar tr_TR
dc.subject Songs tr_TR
dc.title Okul şarkılarının latin müziği stillerinin ritmik yapıları ile eşiklenmesine ilişkin yaklaşımlar tr_TR
dc.title.alternative Approaches which are related to the accompaniment of school songs with the rhythmic structures of latin music styles tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution 3.0 United States

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account