Academic Archive System

Mide Kanserlerinde Preoperatif Serum CEA, CA19-9 ve AFP Düzeylerinin Klinikopatolojik Faktörlerle Korelasyonu

Show simple item record

dc.contributor.author Dirican, Abuzer
dc.contributor.author Ünal, Bülent
dc.contributor.author Işık, Burak
dc.contributor.author Sümer, Fatih
dc.contributor.author Kayaalp, Cüneyt
dc.contributor.author Aslan, İlhan
dc.date.accessioned 2015-02-05T09:30:29Z
dc.date.available 2015-02-05T09:30:29Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Dirican, Abuzer ;Ünal, Bülent ;Işık, Burak ; Sümer, Fatih ; Kayaalp, Cüneyt ;Aslan, İlhan ;İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 15 (4) 233-237 (2008) tr_TR
dc.identifier.uri http://www.totmdergisi.org/articles/2008/volume15/issue4/2008_15_4_2.pdf
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/1186
dc.description İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 15 (4) 233-237 (2008) tr_TR
dc.description.abstract Gastrik adenokarsinomlu hastalarda preoperatif serum karsinoemriyonik antijen (CEA), CA19-9 ve alfa-fetoprotein (AFP) düzeyi ile klinikopatolojik faktörlerin korelasyonunu araştırmak. Metot: Gastrik adenokarsinom sebebiyle Ankara Yıldırım Beyazıt Eğitim Hastanesi 2. Cerrahi Kliniğinde ameliyat edilen 74 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastaların preoperatif serum CEA, CA19-9, AFP düzeyleri ile bazı klinikopatolojik faktörler (tümör evresi, karaciğer metastazı, peritoneal metastaz, asit varlığı, tümörün rezeke edilebilirliği) arasındaki korelasyon araştırıldı. Bulgular: Hastaların preoperatif serum CEA, CA19-9, AFP pozitiflik oranları sırası ile %31.4, 30.3 ve 16.4 olarak bulundu. Hastaların 31’inde (%41,8) bir veya birden fazla tümör markırı yüksek iken, 8’inde (%13.1) üç markır da yüksek bulundu. Bu 8 hastanın 6’sı evre 4, 2’si evre 3 teki hastalardı. Sonuç: Gastrik adenokarsinomlu hastalarda preoperatif serum CEA, CA19-9, AFP seviyelerinin ileri evreli, karaciğer metastazı yapmış, rezektabıl olmayan tümörlerde anlamlı oranda yüksek olduğu görüldü. tr_TR
dc.description.abstract To investigate the correlation between preoperative serums CEA, CA19-9, and alphafetoprotein (AFP) levels and clinic pathological factors. Methods: The correlation between the records of pre-operative serum CEA, CA19-9, and alpha-fetoprotein levels and some clinic-pathological factors (tumor stage, liver metastasis, peritoneal metastasis, presence of ascites, unresectable tumors) of 74 patients with gastric adenocarcinoma operated in Ankara Yildirim Beyazit Education and Training Hospital 2nd Surgery Clinic was investigated. Results: Preoperative elevated serum CEA, CA19-9, and alpha-fetoprotein levels were found 31.4%, 30.3, and 16.4, respectively. While 31 (41.8%) out of 74 patients had one or more positive tumor markers, all three markers were found to be high in 8 patients (13.1%). Six of these patients were in stage 4, and the other two patients were in stage 3. Conclusion: Preoperative serum CEA, CA19-9, and alpha-fetoprotein levels were found high in patients with advanced stage, liver metastases, and unresectable gastric adenocarcinoma. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.rights Attribution 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ *
dc.subject Gastrik Adenokarsinom tr_TR
dc.subject CEA tr_TR
dc.subject CA19-9 tr_TR
dc.subject AFP tr_TR
dc.subject Klinikopatolojik Faktörler tr_TR
dc.subject Gastric Adenocarcinoma tr_TR
dc.title Mide Kanserlerinde Preoperatif Serum CEA, CA19-9 ve AFP Düzeylerinin Klinikopatolojik Faktörlerle Korelasyonu tr_TR
dc.title.alternative Corelation between Preoperative Serum CEA, CA19-9, and AFP Levels and Clinicopathologic Factors tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution 3.0 United States

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account