Browsing E-Kitap by Title

Sort by: Order: Results:

 • Baharçiçek, Abdulkadir; Bakan, Selahaddin; Arpacı, Işıl (İnönü Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü, 2010)
  Necmettin Erbakan Türk siyasal hayatı üzerinde önemli etkiler yaratmış liderlerden biridir. Erbakan’ın siyasal hayat üzerindeki etkileri yanında, Türkiye’nin demokratikleşmesi ve halkın siyasete katılması anlamında da ...
 • Koyuncu Sayılgan, Emine (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2009)
  Ekonomik kriz yıl boyunca 253 bin 458 haberle, medyanın en çok işlediği konu başlığı olmuştur. Ekonomik krize sadece yazılı basında değil, görsel basında da geniş bir şekilde yer verilmiş, yıl boyunca televizyon ekranlarında ...
 • Noyan Yalman, İlkay; Gülmez, Mustafa; Yalman, Yalçın (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Economic crisis, is related to the corruption overall balance in the economy and leave lasting effects especially on developing countries' economies. SMEs are affected in times of crisis in the way of production levels ...
 • Ağır, Hüseyin; Peker, Osman (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  McKinnon-Shaw tarafından ileri sürülen ve 1970’li yılların ikinci yarısından itibaren gelişmekte olan ülkelerde yaygın bir şekilde görülen finansal liberalizasyon hipotezi, finansal sektördeki kısıtların ve sınırlamaların ...
 • Altıntaş, Halil; Taban, Sami (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  This paper, based on the work of Fidrmuc (2003), aims to test the twin deficit (current account deficit-budget deficit) and Feldstein Horioka (1980) hypothesis, using the annual data from 1974 to 2007. Current account, ...
 • Aydemir, Cahit; Karakoyu, İlhan (İnönü Üniversitesi /İİBF, 2010)
  Özet Türkiye’de 1990’lı yıllarda yaşanan ekonomik krizler nedeniyle artan bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farkları ve Avrupa Birliği’ne uyum sürecinin etkisiyle, bölgesel kalkınma yaklaşımında yeni arayış ve çabalar ...
 • Altıntaş, Halil; Öz, Bülent (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2009)
  Bu çalışma, 1989-2008 dönemi üçer aylık veriler kullanarak Türkiye’de ihracat, kur değişkenliği, yurtdışı gelir, nispi ihracat fiyatı ve doğrudan yabancı sermaye girişi arasındaki ilişki Johansen eşbütünleşme yöntemi ve ...
 • Akçacı, Taner; Karapınar Kocağ, Esra (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Esas olarak, ihtiyaçların karşılanabilmesi için yeterli gelire sahip olamama durumu olarak ifade edilebilecek yoksulluk, gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerin en önemli sosyal sorunlarındandır. Bu önemli sosyal ...
 • Güneş, Muharrem; Beyazıt, Eylem (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Yeni kamu yönetimi anlayışının temel yaklaşımlarından biri de yönetişimdir. Özel kesimden kamu kesimine kadar örgütlü yaşamın her alanında gündeme gelen yönetişim olgusunun Türkiye açısından da önemi açıktır. Temelde ...
 • Görgülü, M. Emre (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Global kriz bizleri çevrelerken, büyük beklentiler taşıyan Türkiye, global krizin etkilerini hafifletebilmek için dünyanın geri kalanı ile yeni politik ve ticari ilişkiler kurma ihtiyacındadır. Bu Türkiye’nin omuzlarındaki ...
 • Budak, Tamer; Saban, Metin (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Some commercial enterprises that are capable of maintaining their economic activities face the danger of losing their economic existence since they fail in paying their liabilities due to radical changes in economic ...
 • Gökocak, Abdulkadir; Gökpınar, Seher (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Yeni ekonomik paradigma olarak işsizlik, ekonominin yapısı ne olursa olsun gelişmiş veya gelişmekte olan bütün ülkelerin en büyük problemidir. Ayrıca dünya ekonomisinin geleceğinde adından çok söz edilecek olan potansiyel ...
 • Yurdigül, Aslı; Yurdigül, Yusuf (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2009)
  Gazetecilik mesleğinden gelenlerin yürüttüğü geleneksel medya sahipliği, 1980‟lerde başlayan şirket evlilikleri ve çapraz mülkiyete dayalı medya yapılanmasıyla günümüzde yerini büyük sermaye gruplarına bırakmıştır. Küçük ...
 • Can, Fuat; Karakuzu, Özkan (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  ÖZET Soğuk savaş bittiğine göre NATO‟nun da misyonu bitecektir gibi soğuk savaş sonrasında bir varsayım ortaya çıkmış olabilir. Ancak durum öyle olmamıştır. Yeni güvenlik algısına göre dünyaya karşı tehditler değişmiş ve ...
 • Arslan, Mustafa (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Günümüz dünyasında toplumlar çok hızlı bir değişim süreci ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Küresel ve yerel ölçekteki bu değişimlerden, sosyo-kültürel bir kurum olarak dinin etkilenmemesi düşünülemez. Günümüz toplumlarındaki ...
 • Hilalov, Fuad (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Yaklaşık 100 sene bundan once orta çıkan, gizli şekilde bile olsa da SSCB devlet yetkilileri tarafından resmi doktrin haline gelen Avrasyaçılık, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Rusya’da 1990-ların ortalarına doğru ...
 • Hacıhasanoğlu, Erk; Soytaş, Uğur (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  The current global crisis has led to greater concerns about the financial stability and sovereign wealth funds’ role in the financial architecture. Sovereign wealth funds are investment funds owned by the national governments ...
 • Demiral, Berkan; Demiral, Nalan (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Kamu yönetiminde idarenin yapmış olduğu işlem ve eylemler açısında çok çeşitli denetim biçimleri vardır (idari, yargısal vb.). Ancak bütün bu denetim çeşitliliğine rağmen yine de toplumda bir adalet duygusu uyanmamaktadır. ...
 • Yeşilorman, Mehtap (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Yerel yönetimler, demokrasinin gelişimi açısından önemli bir yere sahip olan yönetsel birimlerdir. Nitekim bilim adamlarının önemli bir kısmı yerel yönetimleri, demokrasinin okulu olarak görmektedirler. Merkezi yönetimlere ...
 • Karatepe, Selma; Nalcı Arıbaş, Nazlı (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Kamu yönetimi anlayışının değişmesi ile birlikte kamu sektörünün yönetiminde önemli bir dönüşüm gerçekleşmiştir. Bu dönüşüm içinde kendine sağlam bir yer bulan yönetişim modeli; birçok aktörün rol aldığı ve birbirilerinin ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account