Browsing E-Kitap by Title

Sort by: Order: Results:

 • Budak, Tamer; Saban, Metin (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Some commercial enterprises that are capable of maintaining their economic activities face the danger of losing their economic existence since they fail in paying their liabilities due to radical changes in economic ...
 • Gökocak, Abdulkadir; Gökpınar, Seher (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Yeni ekonomik paradigma olarak işsizlik, ekonominin yapısı ne olursa olsun gelişmiş veya gelişmekte olan bütün ülkelerin en büyük problemidir. Ayrıca dünya ekonomisinin geleceğinde adından çok söz edilecek olan potansiyel ...
 • Yurdigül, Aslı; Yurdigül, Yusuf (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2009)
  Gazetecilik mesleğinden gelenlerin yürüttüğü geleneksel medya sahipliği, 1980‟lerde başlayan şirket evlilikleri ve çapraz mülkiyete dayalı medya yapılanmasıyla günümüzde yerini büyük sermaye gruplarına bırakmıştır. Küçük ...
 • Can, Fuat; Karakuzu, Özkan (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  ÖZET Soğuk savaş bittiğine göre NATO‟nun da misyonu bitecektir gibi soğuk savaş sonrasında bir varsayım ortaya çıkmış olabilir. Ancak durum öyle olmamıştır. Yeni güvenlik algısına göre dünyaya karşı tehditler değişmiş ve ...
 • Arslan, Mustafa (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Günümüz dünyasında toplumlar çok hızlı bir değişim süreci ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Küresel ve yerel ölçekteki bu değişimlerden, sosyo-kültürel bir kurum olarak dinin etkilenmemesi düşünülemez. Günümüz toplumlarındaki ...
 • Hilalov, Fuad (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Yaklaşık 100 sene bundan once orta çıkan, gizli şekilde bile olsa da SSCB devlet yetkilileri tarafından resmi doktrin haline gelen Avrasyaçılık, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Rusya’da 1990-ların ortalarına doğru ...
 • Hacıhasanoğlu, Erk; Soytaş, Uğur (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  The current global crisis has led to greater concerns about the financial stability and sovereign wealth funds’ role in the financial architecture. Sovereign wealth funds are investment funds owned by the national governments ...
 • Demiral, Berkan; Demiral, Nalan (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Kamu yönetiminde idarenin yapmış olduğu işlem ve eylemler açısında çok çeşitli denetim biçimleri vardır (idari, yargısal vb.). Ancak bütün bu denetim çeşitliliğine rağmen yine de toplumda bir adalet duygusu uyanmamaktadır. ...
 • Yeşilorman, Mehtap (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Yerel yönetimler, demokrasinin gelişimi açısından önemli bir yere sahip olan yönetsel birimlerdir. Nitekim bilim adamlarının önemli bir kısmı yerel yönetimleri, demokrasinin okulu olarak görmektedirler. Merkezi yönetimlere ...
 • Karatepe, Selma; Nalcı Arıbaş, Nazlı (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Kamu yönetimi anlayışının değişmesi ile birlikte kamu sektörünün yönetiminde önemli bir dönüşüm gerçekleşmiştir. Bu dönüşüm içinde kendine sağlam bir yer bulan yönetişim modeli; birçok aktörün rol aldığı ve birbirilerinin ...
 • Demirdağ, Mehmet Ali (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2010)
  Zazalar, Orta-doğu Anadolu‟da yoğun olarak yerleşiktirler ve konuştukları yerli dile de Zazaki denmektedir. Yüzyıllar süren ihmal edilmişliği, 19. yüzyılda değişmeye başlayan Zazaki, bu zorlu coğrafyada yüzyıllar boyunca ...
 • Can, M. Ferit; Yalçın, Cengiz (İnönü Üniversitesi / İİBF, 2009)
  Çeşitli kaynaklardan köken alabilen ekonomik krizler, toplumları iktisadi, sosyal ve politik olmak üzere birçok alanda olumsuz yönde etkilemektedir. Geçmiş yıllarda zoonozların etkisi lokal olarak kalmaktayken, günümüzde ...
 • Keskin, Abdullah (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  This study aims to analyze the relationship between income distribution and economic growth. It also investigates any certain level of income distribution which provides maximum economic growth. The Gini coefficients and ...
 • Komeil, Tayebi; Moslem, Alboosoveilem; Fattaneh, Soheili (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  his paper has investigated the money demand for Australia economy in 1974 -2007 and the affects of financial crisis on money demand and its changes on real income, inflation and exchange rate. Also this studies the trend ...
 • Yılmaz, Cengiz; Eleren, Ali; İlter, Berfu (İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Globalization and the world trade agreement affected the equations in the world trade; and disrupted the existing trade balances severally on the behalf of some Asian countries; mainly China, and against to the western ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account