Academic Archive System

Ekonomik yönetişimin aktörü olarak bölgesel kalkınma ajansları

Show simple item record

dc.contributor.author Taş, Seyhan
dc.contributor.author Örnek, İbrahim
dc.contributor.author Işık, Nalan
dc.date.accessioned 2019-06-25T10:17:45Z
dc.date.available 2019-06-25T10:17:45Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Taş, S. Örnek, İ. Işık, N. (2009). Ekonomik yönetişimin aktörü olarak bölgesel kalkınma ajansları. 1-25 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/12048
dc.description.abstract After 1980‟s, upon Cold War gradually gave way to environment of trust and globalization gained speed, there have been important changes in application of regional politics. By the phenomena of governance, local and central authorities within the frame of sustainable regional development begin to participate at management process. Local partners, stakeholders and central units which are incorporated in Regional Development Agencies, are new regional actors that are effective at preparing the strategies of sustainable development that is directed to development politics in their regional location and get advantage in global competiton. Harmonazing different positions of stakeholders at local level in one pot is very difficult at long term, but this should be a goal that must be reached. In this context, taking public sector, private sector and non-governmental organizations under its structure, Regional Development Agencies have aimed at accelerating regional development, making sustainability, decreasing developmental differance between interregional and intraregional by means of improving corporation between them, providing appropriate and efficient use of resources and activating local potential. Activities of Regional Agencies is brand new in Turkey. This study aims to discuss generally in the context of objectives, fields of activities and functionality which is associated with contrubution to ecconomic governance of Regional Development Agencies in Turkey comparative with some examples in the world, specially the reginonal effects of Regional Development Agencies which are founded in Gaziantep. tr_TR
dc.description.abstract 1980‟li yıllardan sonra Soğuk Savaş‟ın yerini yavaş yavaş güven ortamına terk etmesi ve küreselleşmenin hız kazanmasıyla, bölgesel politikaların uygulanmasında önemli değişimler olmuştur. Yönetişim olgusuyla yerel ve merkezi otoriteler, sürdürülebilir bölgesel kalkınma çerçevesinde yönetimsel sürece katılmaya başlamıştır. Yerel ortakları, paydaşları ve merkezi birimleri bünyesinde barındıran Bölgesel Kalkınma Ajansları, kalkınma politikalarında yer alan ve küresel rekabette avantaj sağlamaya yönelik bulunduğu bölgenin sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin hazırlanmasında etkili yeni bölgesel aktörlerdendir. Yerel düzeyde paydaşların farklı pozisyonlarının uzun vadede bir pota içerisinde uyumlaştırılması çok zor, ancak; ulaşılması gereken bir hedeftir. Bu bağlamda, Bölgesel Kalkınma Ajansları, kamu kesimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını da yapısı içine alarak; aralarındaki işbirliğini geliştirmeyi, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamayı ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, bölgesel gelişmeyi hızlandırmayı, sürdürülebilirliğini sağlamayı, bölgelerarası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmayı amaçlamıştır. Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Türkiye‟deki faaliyetleri çok yenidir. Bu çalışma, genelde ülkemizdeki Bölgesel Kalkınma Ajanslarını, dünyadaki örnekleri ile karşılaştırmalı olarak amaçları, faaliyet alanları, işlevselliği ile ekonomik yönetişime katkısı bağlamında; özelde ise Gaziantep merkezli kurulan Bölgesel Kalkınma Ajansı‟nın bölgeye etkilerini tartışmayı hedeflemektedir. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Ekonomik yönetişim tr_TR
dc.subject Bölgesel kalkınma tr_TR
dc.subject Bölgesel Kalkınma Ajansları tr_TR
dc.subject economic governance tr_TR
dc.subject regional development tr_TR
dc.subject Regional Development Agencies tr_TR
dc.title Ekonomik yönetişimin aktörü olarak bölgesel kalkınma ajansları tr_TR
dc.title.alternative Regional Development Agencies As An Actor of Economic Governance tr_TR
dc.type bookPart tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.volume 0 tr_TR
dc.identifier.issue 0 tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 25 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account