Academic Archive System

Kriz döneminde kredi kartlarının tercihine etki eden faktörlerin belirlenmesi: Malatya örneği

Show simple item record

dc.contributor.author Patır, Sait
dc.contributor.author Tetik, Nevzat
dc.date.accessioned 2019-06-25T10:34:58Z
dc.date.available 2019-06-25T10:34:58Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Patır, S. Tetik, N. (2009). Kriz döneminde kredi kartlarının tercihine etki eden faktörlerin belirlenmesi: Malatya örneği. 1-23 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/12052
dc.description.abstract Kriz önceden tahmin edilemeyen ve işletmeyi yok olmaya götürebilecek kadar güçlü olağan dışı bir oluşum ortamıdır. İşletmelerin bu olağan dışı duruma karşı önceden kendilerini hazır hale getirecek alt yapının oluşturulması ve gerekli önlemleri almaları inkâr edilemeyecek bir olgudur. Günümüzde yaygın olarak kullanılan kredi kartları,ı dünya genelinde ilk kullanımından bugüne, değişen şartlar ve gelişmeler çerçevesinde dinamik gelişmeler sergilemiş, ekonomik hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Kredi kartlarının doğuşundan günümüze değişen kullanım tarzları ele alınarak değerlendirilmiştir. Kriz döneminde, Malatya‘da Kredi kartı tercihini etkileyen faktörleri belirlemek üzere bir anket yapılmıştır. Malatya ilinde basit tesadüfî örneklem ile 1096 kişiye ulaşılarak anket uygulanmıştır. Anketle elde edilen veriler; tanımlayıcı istatistik; oran, yüzde ve frekans dağılımı yapılarak değerlendirilmiştir. Kredi kartının tercihine etki eden faktörler olarak; Bankanın büyüklüğü, güvenirliği, anlaşmalı mağazalarının çokluğu, alış veriş puanının yüksek olması, anlaşmalı mağazaların promosyon vermesi, taksitli alış veriş imkanının olması, önemli faktörler olarak elde edilirken, bankanın kefil istemesi, kart faizinin yüksek olması, çevresel etkenler önemli olmayan faktörler olarak ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda bankaların kriz döneminde bireylerin kredi kartı tercihlerindeki öne çıkan etkenleri dikkate alarak amaca hizmet edecek düzenlemeleri yapmaları kaçınılmazdır. tr_TR
dc.description.abstract Since their first usage, credit cards have shown a dynamic improvement in the framework of chancing conditions and developments and have become an indispensable part of our lives. Different kinds of usages of credit cards have been investigated since their introduction into our lives. A questionnaire has been applied to determine the effects on credit cards. This questionnaire has been applied to randomly chosen 1096 people in Malatya region. The obtained findings from the questionnaire have been evaluated by deterministic statistic, ratio, percentage and frequency distribution. While the important factors effecting the preference of credit cards have been found as follows: the size of the bank, its credibility, the number of contractual stores, the high level of award scores, the promotion offered by the contractual stores, the possibility of purchase by installments; unimportant factors have been found as follows: the requirement of a bail by the bank, high interest ratio of the credit card and environmental factors. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Tanımlayıcı İstatistik tr_TR
dc.subject Kredi Kartları tr_TR
dc.subject Etkin Faktörler tr_TR
dc.subject Güvenilirlik tr_TR
dc.subject Deterministic Statistic tr_TR
dc.subject Credit Cards tr_TR
dc.subject Effective Factors tr_TR
dc.subject Credibility tr_TR
dc.title Kriz döneminde kredi kartlarının tercihine etki eden faktörlerin belirlenmesi: Malatya örneği tr_TR
dc.type bookPart tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.volume 0 tr_TR
dc.identifier.issue 0 tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 23 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account