Academic Archive System

Bölgesel bir kriz olarak terörün doğu ve güneydoğu anadolu bölgesindeki girişimciler üzerindeki etkileri: Diyarbakır ili alan araştırması

Show simple item record

dc.contributor.author Emhan, Abdurrahim
dc.date.accessioned 2019-06-27T11:47:41Z
dc.date.available 2019-06-27T11:47:41Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Emhan, A. (2009). Bölgesel bir kriz olarak terörün doğu ve güneydoğu anadolu bölgesindeki girişimciler üzerindeki etkileri: Diyarbakır ili alan araştırması. 1-13 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/12188
dc.description.abstract Terör ve şiddet olaylarının girişimciler üzerindeki etkilerini araştırmaya yönelik bu çalışmada öncelikle terör kavramına değinilerek terör ve şiddetin hedef kitlesi ve amaçları ele alınmıştır. Daha sonra, terörün ekonomi ve işletmeler üzerindeki etkileri üzerinde durulmuştur. Çalışmanın araştırma bölümünde ise, bölgede uzun yıllardan beri devam eden terör ve şiddet olaylarından olumsuz yönde en çok etkilenen illerin başında gelen Diyarbakır’a yönelik bir alan araştırması yapılmıştır. Bu araştırma kapsamında, anket tekniği ile şehir merkezinde faaliyet gösteren işletme sahiplerinden veriler elde edilerek, bu verilerin değerlendirilmesi yapılmıştır. Yapılan bu çalışmada, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde sürmekte olan terör ve şiddet olaylarının bölgeye yapılacak olan yatırımlar ve girişimciler üzerinde negatif yönde etkilerinin olup olmadığı ve bu etkinin derecesinin hangi seviyede olduğu sorgulanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract This study primarily aims to investigate the effects of terror and violence incidents on the entrepreneurs drawing primarily on the concept of terrorism including the targeted segments and objectives of terrorism. Furthermore, the study expands on the impact of terrorism on the economy and firms. The empirical investigation section contains a field study on Diyarbakır, one of the leading providences of the Turkey in terms of its exposure to terrorism and violence for long periods of time. A survey is employed to gather data from the business owners in the city of Diyarbakır. The empirical research inquires the possible adverse impact and the extent of terror and violence lasting in the Eastern and Southern -eastern regions of Turkey, on the entrepreneurs and prospective investments in the region. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Terrorism tr_TR
dc.subject Economy tr_TR
dc.subject Business tr_TR
dc.subject Entrepreneurship tr_TR
dc.subject Terör tr_TR
dc.subject Ekonomi tr_TR
dc.subject İşletme tr_TR
dc.subject Girişimci tr_TR
dc.title Bölgesel bir kriz olarak terörün doğu ve güneydoğu anadolu bölgesindeki girişimciler üzerindeki etkileri: Diyarbakır ili alan araştırması tr_TR
dc.title.alternative As a regıonal crısıs, the effects of terror on entrepreneurs ın the east and south east regıons of turkey: A fıeld research ın dıyarbakır tr_TR
dc.type bookPart tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.volume 0 tr_TR
dc.identifier.issue 0 tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 13 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account