Academic Archive System

Türkiye’de ekonomik kriz ve yazılı basın haberlerinin kriz etkilerini ele alış şekli üzerine bir araştırma

Show simple item record

dc.contributor.author Koyuncu Sayılgan, Emine
dc.date.accessioned 2019-06-27T11:55:02Z
dc.date.available 2019-06-27T11:55:02Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Koyuncu Sayılgan, E. (2009).Türkiye’de ekonomik kriz ve yazılı basın haberlerinin kriz etkilerini ele alış şekli üzerine bir araştırma.1-19 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/12192
dc.description.abstract Ekonomik kriz yıl boyunca 253 bin 458 haberle, medyanın en çok işlediği konu başlığı olmuştur. Ekonomik krize sadece yazılı basında değil, görsel basında da geniş bir şekilde yer verilmiş, yıl boyunca televizyon ekranlarında konuyla ilgili 2 bin 453 saat haber yapılmıştır. Krizin sektörler üzerindeki baskısı ve küçülmeye yönelik etkisi finansal rakamlar ve çıkan haberlerle daha da gözler önüne serilmiştir. Ancak çoğu zaman basında çıkan haberlerin bilgilendirme biçimi ilgililer -kamuoyu, iMKB, tedarikçiler, ortaklar, hissedarlar vb- tarafından değişik biçimde yorumlanmaktadır. Bu çalışmada, gerek sektör gerekse firmaların krizden etkilenme biçimlerinin özellikle yazıla basında çıkan haberlerde ne şekilde verildiği ve yapılan haberlerin, krizin yıkıcı gücü üzerindeki yönlendirici etkisi incelenmiştir tr_TR
dc.description.abstract Throughout the year economic crisis with 253.458 news has been the most considered thread in media. News about economic crisis take has taken place not only in printed media but also in visual media; throughout the year 2.453 hours were spent about the subject in TV channels. The pressure of the crisis on different sectors and its outcome of shrinkage have been showed up with financial numbers and news made. However most of the time the way of informing of the news is commented with a different way by interested – public opinion, Istanbul Stock Exchange, suppliers, associates etc. In this paper, the way how news in the print media reflect the effects of the crisis on sectors, also on companies and the router effect of the news on the destructive power of the crisis is analyzed. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi / İİBF tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Ekonomik kriz tr_TR
dc.subject ekonomi haberleri tr_TR
dc.subject yazılı basın tr_TR
dc.subject Economic crisis tr_TR
dc.subject economic news tr_TR
dc.subject print media tr_TR
dc.title Türkiye’de ekonomik kriz ve yazılı basın haberlerinin kriz etkilerini ele alış şekli üzerine bir araştırma tr_TR
dc.title.alternative A research about economic crisis and the way how print media news consider the outcomes of the crisis in turkey tr_TR
dc.type bookPart tr_TR
dc.identifier.volume 0 tr_TR
dc.identifier.issue 0 tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 19 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account