Academic Archive System

Küresel ekonomik kriz ve kapitalizm

Show simple item record

dc.contributor.author Arslan, İbrahim
dc.contributor.author Bozkurt, Cuma
dc.date.accessioned 2019-06-27T12:07:22Z
dc.date.available 2019-06-27T12:07:22Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Arslan, İ. Bozkurt, C. (2009). Küresel ekonomik kriz ve kapitalizm. 1-9 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/12196
dc.description.abstract The capitalist system is experiencing the most serious crisis since the Great Depression. This crisis is international and affecting working people in every country of the world. More than 50 million people lost their jobs and this situation stil continues. This issue has required a review of capitalism again. Description of the great crises of capitalism and also in predicting how effective is an issue that must be addressed. In this paper, the basic causes of the global economic crisis, effects and results will be examined and adequacy of capitalism will be investigated. tr_TR
dc.description.abstract Kapitalist sistem Büyük Depresyondan beri en ciddi krizini yaşamaktadır. Bu kriz uluslar arası boyuttadır ve dünyanın her ülkesindeki insanları etkilemektedir. 50 milyondan fazla insan işlerini kaybetmiştir ve bu durum hala devam etmektedir. Bu konu kapitalizmin yeniden incelenmesini gerektirmiştir. Kapitalizmin büyük krizleri öngörmede ve açıklama da ne kadar etkili olduğu ele alınması gereken bir konudur. Bu çalışmada küresel ekonomik krizin temel nedenleri, etkisi ve sonuçları incelenecek ve kapitalizmin yeterliliği araştırılacaktır. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Kapitalizm tr_TR
dc.subject Ekonomik Sistemler tr_TR
dc.subject Global Ekonomik Kriz tr_TR
dc.subject Ekonomik Krizler tr_TR
dc.subject Capitalism tr_TR
dc.subject Economic Systems tr_TR
dc.subject Global Economic Crisis tr_TR
dc.subject Economic Crises tr_TR
dc.title Küresel ekonomik kriz ve kapitalizm tr_TR
dc.title.alternative Global economıc crısıs and capıtalısm tr_TR
dc.type bookPart tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.volume 0 tr_TR
dc.identifier.issue 0 tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 9 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account