Academic Archive System

Devalüasyonların kısa ve uzun dönemli etkinliği: türkiye için ampirik bir analiz

Show simple item record

dc.contributor.author Karagöz, Kadir
dc.contributor.author Deniz, Naim
dc.date.accessioned 2019-06-27T12:17:28Z
dc.date.available 2019-06-27T12:17:28Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Karagöz, K. Deniz, N. (2009). Devalüasyonların kısa ve uzun dönemli etkinliği: türkiye için ampirik bir analiz. 1-10 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/12200
dc.description.abstract In this paper it is aimed to answer the question of whether nominal devaluation leads to real devaluation via examining the short and long run relationship between nominal and real exchange rate. To this end long run relationship is investigated by using ARDL co-integration test method where short run relationship is investigated by ECM. Results of the analysis reveal that in the 1995-2004 period, nominal and real exchange rates are correlated but expected positive interaction is valid only in short run in Turkey. Thus, positive impact of devaluation operation on current deficit is fugitive and in the long run this effect dies away. tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışmada, nominal ve reel döviz kuru arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişki incelenerek nominal devalüasyonun reel devalüasyona dönüşüp dönüşmediği sorusuna cevap aranmaktadır. Bu amaçla ARDL eş-bütünleşme testi yöntemi kullanılarak uzun dönem ilişkisi, hata düzeltme modeli (HDM) ile de kısa dönem ilişkisi araştırılmaktadır. Çalışmanın sonuçları, 1995-2004 döneminde, Türkiye’deki nominal ve reel döviz kurlarının kısa ve uzun dönemde ilişkili olduklarını, ancak beklenen pozitif yönlü etkileşimin sadece kısa dönemde sağlandığını göstermektedir. Dolayısıyla gerçekleştirilen devalüasyon operasyonunun cari açık üzerindeki olumlu etkisi kısa bir süre için görülmekte, orta ve uzun dönemde bu etki kaybolmaktadır. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Nominal/reel devalüasyon tr_TR
dc.subject Türkiye tr_TR
dc.subject ARDL tr_TR
dc.subject HDM tr_TR
dc.subject Nominal/real devaluation tr_TR
dc.subject Turkey tr_TR
dc.title Devalüasyonların kısa ve uzun dönemli etkinliği: türkiye için ampirik bir analiz tr_TR
dc.type bookPart tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.volume 0 tr_TR
dc.identifier.issue 0 tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 10 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account