Academic Archive System

2001 yılında türkiye’de finansal çöküş ve para kurulu benzeri sistem: Eşbütünleşme ve nedensellik analizleri

Show simple item record

dc.contributor.author Bayat, Tayfur
dc.contributor.author Demez, Selim
dc.contributor.author Tüfekçi, Ali
dc.contributor.author Koçyiğit, Ali
dc.date.accessioned 2019-06-27T12:41:34Z
dc.date.available 2019-06-27T12:41:34Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Bayat, T. Demez, S. Tüfekci, A. Koçyiğit, A. (2009). 2001 yılında türkiye’de finansal çöküş ve para kurulu benzeri sistem: Eşbütünleşme ve nedensellik analizleri. 1-19 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/12203
dc.description.abstract In coping with the inflation for developing countries, the currency board took over the place off central bank. In this study, within the context of currency board system, we have examined the relationship between consumer price index, dollarization, real exchange rate and central bank reserves for Turkey over the period 1997.1-2001.12. We have applied four analytic methods, Granger causality test, Dolado-Lütkepohl and Toda-Yamamoto Granger causality test for short-run causality and the Johansen cointegration test for the long-run analysis. Finally the empirical results of both Granger causality, Dolado-Lütkepohl and Toda-Yamamoto causality indicate that the existence of the long run relationships between these variables and the causality runs from dollarization, real exchange rate and central bank reserves to consumer price index. In this context, the attentions have been drawn up on the currency board like system which were applied in Turkey interaction with the differences in relationship between these variables. tr_TR
dc.description.abstract Enflasyonla mücadelede gelişmekte olan ülkeler için para kurulları merkez bankacılığının yerini almaktadır. Bu çalışmada 1997.1-2001.12 dönemine ait, para kurulu sistem çerçevesinde, tüketici fiyat endeksi, dolarizasyon, reel döviz kuru ve merkez bankası rezervleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Kısa dönemli ilişkileri Granger, Dolado-Lütkepohl ve Toda-Yamamoto nedensellik analizleri, uzun dönemli ilişkileri görmek için Johansen eşbütünleşme analizi olmak üzere dört metoda başvurulmuştur. Yapılan ampirik sonuçlara göre Granger, Dolado-Lütkepohl ve Toda-Yamamoto nedensellik analizlerinde dolarizasyon, reel döviz kuru ve merkez bankası rezervlerinden tüketici fiyat endeksine yönelik nedensellik bulunmuştur. Bu çerçevede Türkiye’de uygulanan para kurulu benzeri sistemde değişkenler arasındaki farklı etkileşimler dikkati çekmektedir. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Para kurulu sistemi tr_TR
dc.subject merkez bankacılığı tr_TR
dc.subject eşbütünleşme tr_TR
dc.subject nedensellik tr_TR
dc.subject Currency board system tr_TR
dc.subject central banking tr_TR
dc.subject co-integration tr_TR
dc.subject causality tr_TR
dc.title 2001 yılında türkiye’de finansal çöküş ve para kurulu benzeri sistem: Eşbütünleşme ve nedensellik analizleri tr_TR
dc.type bookPart tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.volume 0 tr_TR
dc.identifier.issue 0 tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 19 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account