Kitap Bölümleri

 

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • ER,Selami (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Finansal piyasalar temelde fon arz ve talebi arasında aracılık üstlenen piyasalardır. Bu önemli fonksiyon kamunun ilgisini çektiğinden devletler bu sektörü kontrolleri altıda tutmak istemişlerdir. Ekonomide liberal anlayışın ...
 • PARLAKKAYA, Raif. ÇETİN, Hüseyin (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Son finansal kriz gerçeğe uygun değer (GUD) muhasebesi üzerinde önemli bir tartışma oluşturdu. GUD son krizde önemli bir rol oynadı mı? Birçok eleştirmen GUD muhasebesinin finansal krize önemli ölçüde katkı yaptığını ileri ...
 • GÜNGÖR, Kamil (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Vergiler ekonomiyi yönlendirmede ve GSMH ’yi artırmada hükümetler için önemli bir araçtır. Uluslararası finansal kriz ve ekonomik durgunluk, vergi gelirleri üzerinde ciddi etkiler meydana getirmiştir. Bunun sonucu olarak ...
 • TAŞCI, Kenan (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Kamu gelirlerinin büyük bir kısmının vergi gelirlerinden oluştuğu görülmektedir. Uygulanan maliye ve genel ekonomi politikalarının başarılı olabilmesi için vergi gelirlerinin zamanında ve eksiksiz tahsil edilmesi gerekmektedir. ...
 • BUDAK, Tamer SABAN, Metin (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Kriz gibi ekonomik koşullardaki radikal değişiklikler dolayısıyla, ekonomik faaliyetlerini devam ettirmesi mümkün olan bazı ticari işletmeler, borçlarını ödeyemedikleri için, ekonomik varlıklarını yitirmek tehlikesi ile ...
 • ÖZDEMİR, Lütfiye BALKAN, Mehmet Onur (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  Araştırmanın amacı; krizin işletmeler üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini değerlendirebilecek bir ölçek geliştirmek, geliştirilen ölçeğin alt ölçekleri arasındaki korelasyonları incelemek ve bunların demografik niteliklere ...
 • AYDIN, A.Fahimi Şahin, Levent (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  In the recent years, the excessive increase of the oil prices in international markets is the one of the most important problems in the developed or developing economies. For the continuous economic development, sustainable ...
 • Akbaş, Zafer (2019)
  Küresel ekonomik kriz uluslararası düzenin aktörlerinin gözünü enerji kaynaklarına çevirmiştir.. Devletler finansal krizi aşmak yöntemlere başvurmaya başlamıştır. Bu bağlamda ekonomik yapıların güçlendirilmesi uluslararası ...
 • Çivi, Halil; Özdemir, Abdullah (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2019)
  Jeostrateji kavramı günümüzde yerini devletlerin daha fazla toprak elde etmek yerine daha fazla enerjiye ve dolayısıyla ekonomik güce kavuĢmak için mücadele ettiklerini dile getiren “jeoekonomi”ye bırakmıĢtır. Jeoekonomi ...
 • Küçük, Yalçın; Özata, Erkan; Yıldırım, Selim; Yıldırım, Zekariya (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009)
  The idea that financial crisis can be transmitted to other countries is relatively a new concept for economists. Although Great Depression certainly had contagious elements, this concept is taken seriously only recently ...

View more