Dergiler

 

Bu bölüm içindeki alt bölümler

Bu bölümdeki koleksiyonlar

Güncel Gönderiler

 • Hohloch, Gerhard; Abik, Yıldız (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2011)
  1973 yılında yapılan La Haye*3 Nafaka Sözleşmesinin1 4.maddesi ile EGBGB’nin*4 18. maddesi, nafaka statüsünü, kural olarak, “hak sahibinin” mutat meskeni bağlama noktası ile alacaklı ve borçlunun (hak sahibi ve yükümlünün) ...
 • Hohloch, Gerhard; Yıldız, Abik (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2011)
  Miras hukuku Almanya’da yaklaşık son 30 yılda belirgin bir önem kazanmıştır. Bu durum, önemli ölçüde ülkemizin ve halkımızın demografik gelişimiyle, ama aynı zamanda da elli yıldan fazla süren barış sürecinde özel ...
 • Demirayak, Ezgi Başak (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2011)
  Beyan yükümlülüğünün ihlali halinde sözleşmeden caydığı halde sigortacının sigorta tazminatını ödemekle yükümlü olup olmadığı konusu önemli bir meseledir. Caymanın ex-tunc niteliğinden dolayı, aslında sigortacının tazminat ...
 • Çelik, Elif (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2011)
  This paper aims to discuss the right to development; which often pronounced along with human rights in recent years, yet remains as a debatable subject since its emergence. In doing this; the notions of development and the ...
 • Fidan, İsmail (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2011)
  The provisions of the Law of Copyrights and Neighbouring Rights can also be used for the protection of industrial designs, in the Turkish legislation. But, for the abovementioned protection the design should have the ...
 • Maghaminia, Mohammed (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2011)
  Insurance, under a special law, shall be deemed a commercial nature of their work. In this context, the main subject of the insurance contract, it is the nature of a commercial business. Insurance, unlike other contracts, ...
 • Geven, Zeki (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2011)
  Even the criterion indicating novelty, originality, and development are often mixed with one another, to establish an intellectual property, to preserve it, and when it is invalid, they are the criterion that provides the ...
 • Bayraktarlı, İhsan Yılmaz (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2011)
  The matter of dispute “ethnic minorities” commenced with mankind. This study focuses nevertheless on the period of the rise of the national states after the French Revolution. However, the approach of different societies ...
 • Göktürk, Kürşat; Can, Mehmet Çelebi (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2011)
  6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ile anonim şirketler hukukunda uygulama alanı kazanan farklılaştırılmış teselsül ilkesi, müteselsil borçluların şahsi indirim nedenlerini dış ilişkide alacaklıya karşı kullanmasına ...
 • Göktürk, Kürşat (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2011)
  Ticari hayatın temel hedefi olan kâr elde etme amacı, kaçınılmaz olarak bilinçli şekilde risk üstlenimini gerektirir. İş adamı kararı ilkesi (Ticari Takdir İlkesi -Business Judgment Rule-unternehmerisches Ermessen), anonim ...
 • Uz, Abdullah (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2011)
  Anayasa’da memurlar ve diğer kamu görevlilerinin işlemiş olduğu suçlardan dolayı kovuşturulmalarının, istisnalar dışında, idari makamların iznine bağlı olduğu düzenlenmiştir. Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında ...
 • Keser, Hayri; Niyazioğlu, Fatma (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2011)
  Hâkimlerin ve savcıların atanmaları, yer değiştirmeleri, yükseltilmeleri, denetim ve disiplin işlemleri ile diğer özlük işlerini yürütecek organ veya kurulun hukuki statüsünün demokratik hukuk devleti ilkelerine uygun ...
 • Emiroğlu, Haluk (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2011)
  Roma hukukunda alım-satım sözleşmesine konu olan malın ayıplı olması durumunda satıcının sorumlu tutulması ilk kez ius civile tarafından düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemeye göre, satıcının ayıplardan sorumlu tutulabilmesi ...
 • Deynekli, Adnan (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2011)
  1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda birçok usul hükmüne yer verilmiştir. Maddi hukuka ilişkin bir kanunda usul hükümlerine mümkün olduğunca ayrık durumlarda yer verilmesi, genel ...
 • Yıldırım, Mustafa Fadıl (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2011)
  Natural gas is among the today's indispensable energy sources. In Turkey, the natural gas sector, as it is seen in the developed countries, is opened to free market competition. Rights to supply and market of gas under ...
 • Altaş, Hüseyin; Kurt, Leyla Müjde (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2011)
  İnançlı işlemler inanç anlaşması ve devir işlemi olmak üzere iki unsurdan meydana gelmektedirler. İnanç anlaşması bir tarafın (inanan) inanç konusu üzerindeki hak sahipliğini diğer tarafa (inanılan) inançlı işlemin süresi ...
 • Şirin, Seher (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2017)
  Abstract Spasmodic Dysphonia is a focal laryngeal dystonia affecting intrinsic laryngeal muscles during speech. Many other voice disorders could mimic this situation and lead to diagnostic difficulties. Other focal ...
 • Yakupoğullari, Yusuf; Otlu, Barış (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2017)
  Abstract After its first discovery for 70 years, World Health Organization has classified the Zika virus (ZIKV) as a global health risk. The ZIKV that is transmitted to human by some species of Aedes mosquitos has caused ...
 • Doğan, Serhat; Gündeş, Ebubekir; Baz, Vahide (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2017)
  Abstract We present a rare case of Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) as a case report. A 65 years old man has been admitted with complaints of swelling in the left arm region for approximately five years. Local ...
 • Uzun, Erdal; Günay, Ali Eray; Kızkapan, Turan Bilge; Mutlu, Mahmut; Mısır, Abdulhamit (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2017)
  Abstract Major displaced fractures and dislocations of the talus are uncommon. Total talar dislocations are caused by high-energy traumas occuring as dislocations from all its surrounding articulations. Pathophysiologic ...

Daha Fazla