Dergiler

 

Bu bölüm içindeki alt bölümler

Bu bölümdeki koleksiyonlar

Güncel Gönderiler

 • Ustakara, Fuat; Şentürk Kara, Eylem; Kazan, Hüseyin; Şenyurt,Gökhan; Kabul, Hatice; Yılmaz, Süleyman Sırrı; Yetkin, Barış; Eray,Tuğçe Ertem; Silsüper, Özer; Urhan Torun, Bahar; Yetkiner, Beyler; Kaymas, Serhat (İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 2016)
  SUNUŞ İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi‟nin ilk sayısıyla karşınızdayız. 2010 yılında kurulan fakültemizin böyle bir akademik dergiye imza atabilmiş olması gerçekten gurur verici. Bu gurur dergimizin ...
 • Yaşar, Mesut (İnönü Üniversitesi, 2016)
  Çağdaş Sanat’ın tarihsel gelişimi, Batı’nın yüzlerce yıllık geçmişine karşın, ülkemizde, yaklaşık yüz-yüz elli yıllık bir sürece sahiptir. Buna rağmen, günümüzde Türk Sanatı’nın geldiği nokta hiç de küçümsenemeyecek bir ...
 • Pouya, Sima; Bayramoğlu, Elif; Demirel, Öner (İnönü Üniversitesi, 2016)
  The stress and disorders of the urban life and the pollutions in the large cities such as Istanbul, have made the social and individual health decrease, and therefore it is necessary that some tact be considered in order ...
 • Pouya, Sima; Cındık Akıncı, Yasemin; Demirel, Öner (İnönü Üniversitesi, 2016)
  The last decade has witnessed a groundswell of enthusiasm for children’s gardens and the educational programs that are closely integrated with them. Children can learn new skills, have fun, play and develop selfconfidence by ...
 • Çevik, Naile (İnönü Üniversitesi, 2016)
  İnsanın öz varlığını ortaya koyduğu ilk çağlardan günümüze kültür kavramı insan ve onun doğasıyla ilişkilendirilir. Eski çağlardan günümüze kadar kesintisiz bir süreçle devam eden kültür kavramı zaman içerisinde uğradığı ...
 • Oktay, Hilmi Ekin; Erdoğan, Reyhan; Oktay, Fatma Başak (İnönü Üniversitesi, 2016)
  İnsanlar var olduğundan beri, akarsuları kullanmışlardır. Nüfusun artışı ve teknolojinin gelişimi akarsuların insanlar tarafından kullanımını da çeşitlendirmiş ve geliştirmiştir. Günümüzde kent insanının akarsular ile ...
 • Kurban, Hasan; Kaygın, Bülent; Tankut, Ali Naci (İnönü Üniversitesi, 2016)
  Hayatımızda önemli bir yer tutan ergonomi birçok alanda geniş bir kullanıma sahiptir. Ergonomi ve antropometrik verilerle kişilerin kullanımına uygun ürünlerin tasarımı gerçekleştirilmektedir. Özellikle hayatımızın ...
 • İplikçi Özden, Ayşenur (İnönü Üniversitesi, 2016)
  This study aims to examine Samuel Beckett’s Endgame as an absurdist play considering certain aspects and characteristics of this kind of drama such as silence, pause, repetitions, no story or plot, no recognizable ...
 • Aksoy, Elif (İnönü Üniversitesi, 2016)
  Feminine silk fabrics in the inventory of Elazig Ethnography and Archaeology Museum are handled in this study. Feminine fabrics belonging to 19th and 20th centuries, which are essentially the subject of the article, were ...
 • Batur, Meral (İnönü Üniversitesi, 2016)
  İnsanoğlu yaradılışının ilk günden beri kendini ifade etmek ve düşüncelerini başkalarına aktarmak için çeşitli yollar bulmuş ve bu yolları kullanmıştır. Zamanın ve mekânın ötesinde evrensel bir dili olan sanatta bunlardan ...
 • Sevinç, Betül; Oyman, Naile Rengin (İnönü Üniversitesi, 2016)
  Tekstil, tarih öncesi dönemlerde bitki saplarının ve yapraklarının kullanımıyla başlamış, Neolitik dönemde de koyun ve keçinin evcilleştirilmesi sonucunda yün elyafı ile tanışmıştır. Keçe, yeryüzünde bilinen en eski ...
 • Yılmaz Akyürek, Banu; Güneş, Maşallah (İnönü Üniversitesi, 2016)
  Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeni yöntemler ortaya çıkmış ve çeşitli sanayi dalları gibi tekstil sanayisi de bu yöntemlerden yararlanmıştır. Bunlardan biri olan ultrasonik enerji, kullanıldığı alana tasarruf, ...
 • Ok, Meltem (İnönü Üniversitesi, 2016)
  14. yy da başlayıp 16. yy’a kadar Batı ve Orta Avrupa’ya yayılan “yeniden doğuş” olarak adlandırılan Rönesans Dönemi, moda alanında da bir doğuşa; “ruff yaka” nın doğuşuna öncülük etmiştir. İlk dönemlerde ceketin ...
 • Mustan Dönmez, Banu; Atan, Akiset (İnönü Üniversitesi, 2016)
  Bu çalışma, Barok Dönem Çoksesli Batı Müziği'nin dev ismi Johann Sebastian Bach’ın klavsen eserlerindeki anlatım üslubunu ele almak için gerçekleştirilmiştir. J. S. Bach'ın klavsen üslubunu analitik yönden ele almadan ...
 • Doğan, Özgür (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2015)
  Mandibular birinci büyük azı dişlerinin distolingualinde konumlanmış, süpernumerer üçüncü kök ‘’Radiks entomolaris’’in görülme sıklığı etnik popülasyona bağlı olarak % 14.4 olarak belirlenmiştir. Radiks entomolaris de en ...
 • Kurtoğlu, Elçin Latife; Savacı, Serap; Ekici, Cemal; Yaşar, Emine; Beytur, Ali; Yeşilada, Elif (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2015)
  46,XX testiküler bozukluk nadir görülen bir genetik sendromdur. Memelilerde cinsiyet belirleyici bölge Y kromozomunda bulunmaktadır ve erkek fenotipinin gelişiminden sorumlu olan faktörün kodlanmasında büyük rol oynamaktadır. ...
 • Karkın, Adnan Metin; Baş, Ercan (İnönü Üniversitesi, 2016)
  Bu makalede, solfej (müziksel okuma) ve dikte (müziksel yazma) öğretimi ile ilgili özgün bir yöntem olarak geliştirilen ``Ezgi Kalıpları Kullanılarak Başlangıç Solfej ve Dikte Eğitimi’’ modelinin uygulama örneği veril ...
 • Küçükosmanoğlu, Hayrettin Onur; Babacan, Ezgi; Babacan, Murat Devrim; Yüksel, Gözde (İnönü Üniversitesi, 2016)
  Müzik eğitiminin en önemli öğelerinden birisi olan çalgı eğitiminin amacı çalgı çalmaya yönelik teknik ve müzikal davranışların kazanılmasıyla çalgı çalma becerisini geliştirmektir. Bu becerinin gelişmesinde doğru çalışma ...
 • Ucuzal, Meral; Aldanmaz, Nalan (İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2015)
  Amaç: Bu araştırma, genel cerrahi hastalarında ameliyat sonrası konstipasyon riskinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı. Yöntem: Araştırma, Elazığ Kovancılar Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Servisi’nde, Mart ...
 • Şimşek İlhan, Bige (İnönü Üniversitesi, 2016)
  Bu çalışmanın ana teması; “kıyı canlandırma”dır. Liman, tersane, endüstri işlevlerinin kent merkezlerindeki konumlarından çekilmesi sonucu atıl kalan kıyı arazilerinin; ekonomik, toplumsal, çevresel, mekansal, ...

Daha Fazla